Jouw mandje 0

Disclaimer m.b.t. levering stoelmatten

Hoewel vloerstoelmat.nl veel zorg besteedt aan het creëren en onderhouden van de informatie op deze website, kan deze website en de inhoud ervan fouten, onjuistheden en onvolledigheden bevatten of niet meer actueel zijn.

In alle gevallen van betwisting of onenigheid vormt de Nederlandse wet en de uitleg van items en gegevens in de customer service-afdeling in de geest van de wet de overhand.

Gebruik van de website vloerstoelmat.nl.com is volledig op eigen risico en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geven geen garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de werking van deze website, of met betrekking tot de informatie, inhoud, materialen, leveranciers of producten op deze website.

Indien deze website links naar websites van derden bevat, betekent dit niet dat wij (de inhoud van) die andere websites, de informatie of het materiaal op die websites, onderschrijven of goedkeuren.

Alleen onderworpen aan enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid geïmpliceerd door de wet, die niet kan worden uitgesloten, zijn wij niet aansprakelijk voor enige verliezen, schade, aansprakelijkheden, claims en kosten dan ook, in verband met of voortvloeiend uit informatie, materialen of diensten die op of via onze website wordt verstrekt. Waar enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid niet door een wet wordt uitgesloten, is onze aansprakelijkheid beperkt. Voor zover mogelijk, de levering van de goederen of diensten weer, de herstelling van goederen, of de betaling van de kosten van het hebben van de goederen of diensten gerepareerd of opnieuw geleverd.

Noch vloerstoelmat.nl noch een van de geregistreerde eigenaars, respectievelijke filialen, directeuren, managers, werknemers, agenten, aannemers, opvolgers of rechtverkrijgenden zijn aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of het vertrouwen op deze website, en alle andere websites in verband met deze website, met inbegrip van directe, indirecte, gevolgschade, speciale, bestraffende of andere schade die u of anderen zou kunnen lijden, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens verliezen van winst, bedrijfsstagnatie of het verlies van gegevens of informatie.

Bovendien kunnen wij niet garanderen dat elk bestand of programma dat u kunt downloaden via onze website of via een website waarnaar wij een link hebben, vrij is van virussen of enige andere aandoening die gegevens, hardware of software zou kunnen beschadigen of verstoren. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u alle risico's van gebruik van alle programma's en bestanden op deze website, en het loslaten van vloerstoelmat.nl en de geregistreerde eigenaars, respectievelijke filialen, directeuren, managers, werknemers, agenten, aannemers, opvolgers en kent volledig van alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van of uit uw gebruik van deze website of een website in verband met deze website ontstaan.

 

Advies

Kunt u in onze webshop geen antwoord vinden op uw vraag m.b.t. de beschermende stoelmatten, neem contact op met onze klantenservice.


MODII 
(Vloerstoelmat.nl)
(+31 (0) 10 223 53 12) of mailen:
klantenservice@modii.nl